Ben Carson citáty

americká, 1951

Citáty (4)

Bennie, na farbe kože v skutočnosti nezáleží. Ľudia majú občas predsudky, ale vždy budú chcieť toho najlepšieho. A preto si musíš vytýčiť životný cieľ - stať sa najlepším. Zlaté ruky


Dvere do sveta sú otvorené ľuďom, ktorí sú ochotní čítať. Zlaté ruky


Keď sa rozhodneme, že sa budeme na ťažkosti pozerať ako na nutnú súčasť života, ktorý vlastne v mnohom pripomína beh cez prekážky, potom máme šancu ich prekonať. Úspešní ľudia nemali o nič menej problémov ako my. Iba sa rozhodli, že nedovolia, aby im niečo bránilo v postupe. Zlaté ruce


Nezabudnite, že ľudia, ktorých stretávate cestou hore, sú tí, ktorých uvidíte ešte raz - keď pôjdete dole. Zlaté ruce