Ayaan Hirsi Ali citáty

somálská, 1969

Citáty (23)

...Původně jsem se k nim (pozn. Strana práce) přidala, protože jsem byla přesvědčená, že sociální demokraté zastávají reformy. Snažili se vylepšit lidem život, starali se o trpící a mně připadalo, že by to mělo znamenat i starost o utrpení muslimských žen. Ale ve skutečnosti se Strana práce v Holandsku jen nechala zaslepit multikulturalismem, nechala se přemoci imperativem být citlivá a respektovat kulturu imigrantů, bránit morální relativisty. Když jsme říkala, že se postavení muslimských žen musí změnit - a musí se změnit ihned -, pořád mi opakovali, že mám počkat, nebo o mně říkali, že jsem pravičák. Co asi říkali horníkům v 19. století, když bojovali za svá práva? Taky tohle? (str. 327/8) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Chtěla jsem, aby parlament vydal prohlášení, které by policii donutilo registrovat počet zabití ze cti v Holandsku za rok. Po týdnech zákulisního vyjednávání souhlasil ministr spravedlnosti Piet Hein Donner, že to prohlášení, jež jsem připravila spolu se Stranou práce, vydá, ale říkal, že to chce nejprve prozkoušet jako pilotní projekt ve dvou policejních oblastech. O několik měsíců později, když byly zveřejněny výsledky, byl parlament šokován a já cítila, jak mě země čím dál víc podporuje. Mezi říjnem 2004 a květnem 2005 bylo svými rodinami jen v těchto dvou oblastech (a takových je v Holandsku celkem dvacet pět) zabito ze cti jedenáct muslimských dívek. Potom už mi přestali lidé říkat, že přeháním. (str. 344) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Islám je podřízení. Podřídíte se na zemi, abyste si zasloužili místo v nebi. Život na zemi je takový test a já v něm začínala propadat, přestože jsem se snažila ze všech sil. (str. 149) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Islám měl určitě nějaký vliv na to, že se tolik imigrantů v Holandsku segregovalo, nebo ne? Prováděla jsem výzkum a začínalo být čím dál jasnější, že ze všech nezápadních imigrantů, kteří v Holandsku žijí, jsou bohužel těmi nejméně integrovanými právě muslimové. Nejvyšší nezaměstnanost byla u Maročanů a Turků, což byly největší muslimské skupiny, přestože v průměru uměli odvést přibližně stejnou práci jako další populace imigrantů. Vzato jako celek si muslimové v Holandsku žádali mnoho na sociálních dávkách a nemocenské a byli hodně zapojeni do zločinu. (str. 309) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Jestliže muslimští imigranté tolik zaostávali za jinými skupinami imigrantů, není potom možné, že jedním z důvodů je i islám? Islám ovlivňuje každičký aspekt života věřících. Ženám jsou upírána jejich společenská a ekonomická práva ve jménu islámu, nevědomé ženy vychovávají nevědomé děti. Synové, kteří vyrůstají v tom, že vídají svou matku bitou, se chovají násilně. Proč je tedy rasistické klást si takovou otázku? A proč se podporují lidé v tom, aby se dál utápěli ve svých starých idejích a toto utrpení prodlužovali? Pasivní přístup Inš´Alláh v islámu převažuje nad vším ostatním - přeje-li si to Alláh -, ale nemůže takový přístup také ovlivňovat energii člověka a jeho vůli něco změnit a svět zlepšit? Jestliže věříte, že Alláh vše určil předem, pak je život na zemi jen prostou čekárnou na život na věčnosti. A nemá taková víra snad něco společného s fanatismem, jenž tak často podporuje chudobu? (str. 309/310) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Když jsem oslovila Thea (Theo van Gogh, pozn.), aby mi pomohl natočit Podřízení, chtěla jsem jím předat tři základní pravdy. Zaprvé: muži, a dokonce i ženy mohou povstat a oslovit Alláha přímo - je možné, aby věřící vedli s bohem dialog a dívali se mu do tváře. Zadruhé: rigidní interpretace koránu v dnešním islámu způsobuje nesnesitelné utrpení žen. Díky globalizaci cestuje do Evropy mnoho lidí, kteří své ženy vlastní a terorizují. A Evropané i další lidé Západu se už nemohou tvářit, že k těžkému porušování lidských práv dochází jenom někde hodně daleko. A třetím posláním tohoto filmu byla jeho závěrečná věta: Já už se dál podřizovat nemusím. Je možné se osvobodit - adaptovat svou víru, kriticky ji prozkoumat a přemýšlet o tom, nakolik jsou útlak a právě víra vzájemně propojení. (str. 387) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Když jsem se snažila například zjistit nějakou statistiku vraždění ze cti - kolik dívek je každoročně v Holandsku zabito svými otci nebo bratry, protože údajně ohrozily rodinnou čest -, civilní úředníci na ministerstvu spravedlnosti mi řekli: Nerozlišujeme vraždy do kategorií podle motivace, to by jednu skupinu společnosti stigmatizovalo. Holandská vláda registrovala počet zabití souvisejících s drogami a dopravními nehodami, ale už ne počet zabití ze cti, protože žádný holandský úředník není ochoten uznat, že se takové vraždění děje zcela pravidelně. ... Rozhodla jsem se, že stanu-li se členkou holandského parlamentu, vezmu si za svůj hlavní cíl zavést tyto statistiky. Chtěla jsem, aby někdo někde zaznamenal každý případ, kdy otec v Holandsku zavraždí svou dceru, protože ta si našla partnera. Chtěla jsem, aby někdo registroval případy domácího násilí založené na etniku - a taky sexuálního zneužívání a incestů - a rovněž prošetřit alespoň odhadem počet obřízek u malých holčiček, jež se provedou na holandských kuchyňských stolech za rok. Jakmile se ta čísla sejdou, sama fakta tuto zemi šokují. Jedinou ranou dokážou eliminovat ty řečičky morálních relativistů, kteří tvrdí, jak jsou si všechny kultury rovny. Výmluva na to, že o tom nikdo nevěděl, bude odstraněna. (str. 329) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Když něco považujete za posvátné a zvláštní, ovšem někdo vám pořád tvrdí, že to takové není, a vy nejste ještě připraveni takovou informaci přijmout - navíc když pocházíte z prostředí, kde se klade takový důraz na čest -, cítíte se dotčeni. (Rebelka)


Když někdo říká, že k hodnotám islámu patří soucit, tolerance a svoboda, tak já se podívám na realitu, na skutečné kultury i vlády a vidím, že to tak prostě není. (Rebelka)


Lidé se mě pořád ptají, jak se vám žije, když vám někdo vyhrožuje, že vás zabije. Je to, jako by vám diagnostikovali chronickou nemoc. Může se to rozjet a zabít vás to, ale taky nemusí. Může se to stát do týdne, nebo to nepřijde celá desetiletí. Lidé, kteří mě tuhle otázku kladou, většinou vyrůstali v bohatých zemích - v západní Evropě nebo v Americe, takže berou život za jistotu. Tam, kde jsem vyrůstala já, patří smrt k běžnému životu. Viry, baktérie, paraziti, sucho a hladomor, vojáci a mučení, to může dopadnout na kohokoli a kdykoli. Smrt přichází v kapkách deště, jenž se promění v záplavy. Upoutá představivost mužů ve vůdčích postaveních, kteří svým podřízeným nařizují lovit, mučit a zabíjet lidi, o nichž si namlouvají, že jsou jejich nepřátelé. Smrt mnohé svede i natolik, že si život vezmou sami, aby unikli zoufalé realitě. Pro mnoho žen si smrt přijde z rukou otce, bratra nebo manžela, protože ti mají dojem, že žena ztratila čest. Smrt nezná slitování ani k mladým ženám, přivádějících na svět nový život, takže miminko zůstává sirotkem v rukou cizích lidí. Pro ty, kdo žijí v anarchii a občanské válce, jaké vládly i v zemi, kde jsem se narodila, v Somálsku, je smrt přítomná na každém kroku. (str. 383) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Muslimská žena si nesmí připadat volná, nebo cítit jakékoli další emoce a touhy, které jsem cítila, když jsem ty knihy (pozn. romantické romány a brakové thillery) četla. Muslimská dívka se nerozhoduje sama ani se nesnaží mít nad něčím kontrolu. Učí se být poslušná. Když jste muslimská dívka, zmizíte, až ve vás nezůstane z vás samých takřka nic. V islámu se individualita nepovažuje za nutný vývoj. Mnozí lidé, a zejména ženy, nikdy žádnou individuální vůli nezískají. Podřídíte se, to je doslovný význam slova islám: podřízení. Cílem je získat vnitřní klid, nikdy proto nezvedáte oči, dokonce ani v duchu. (str. 106/107) Rebelka - Odvrácená strana islámu


My muslimové se pořád chlubíme, jak jsme v tom a tom nadřazení, ale celá naše kultura je sexuálně frustrovaná. (Rebelka)


Myšlení, jaké jsem zažila v Saúdské Arábii i mezi členy Muslimského bratrstva v Keni a Somálsku, je jednoznačně v rozporu s lidskými právy a liberálními hodnotami. (Rebelka)


Myšlení, jaké jsem zažila v Saúdské Arábii i mezi členy Muslimského bratrstva v Keni a Somálsku, je jednoznačně v rozporu s lidskými právy a liberálními hodnotami. Zachovává feudální jednání založené na kmenových konceptech cti a hanby. Vychází ze sebeklamu, přetvářky a dvojího standardu. Spoléhá na technologické vymoženosti Západu, ale přitom se tváří, jako by ze Západu vůbec nebyly. Takový způsob myšlení každému, kdo islám praktikuje, přechod do moderní doby velmi znesnadňuje. (str. 384) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Po staletí jsme se chovali, jako by v koránu bylo obsaženo veškeré vědění, a odmítali o čemkoli pochybovat, odmítali se dál rozvíjet. Ukrývali jsme se před rozumem tak dlouho, protože jsme nedokázali čelit nutnosti nějak ho integrovat do naší víry. A ono to nefungovalo, vedlo to k bolesti a monstróznímu chování. My muslimové jsme se učili vnímat pozemský život jako určitou část cesty, test, který předchází skutečnému životu na věčnosti. V tomto testu jsme měli všichni ideálně žít co nejpodobněji tomu, jak žili následovníci Proroka. Copak to neznamenalo, že zlepšovat každodenní život je vyloženě nevhodné? A copak nebyly veškeré inovace proto muslimům zakázány? Copak nebyly z toho důvodu pokrok a třeba i ženská práva islámu zcela cizí? Když jsme vyhlásili našeho Proroka za neomylného a nedovolovali jsme si s ním v ničem polemizovat, založili jsme si vlastně statickou tyranii. Prorok Mohamed se pokoušel sevřít do zákonů každičký aspekt života. Když jsme se drželi pevně jeho pravidel, co je dovoleno a co je zakázáno, potlačovali jsme v sobě svobodu myslet sami za sebe a chovat se tak jak si sami zvolíme. Zamrazili jsme morálku spousty lidí do myšlenkového nastavení člověka z arabské pouště ze 7. století. Nebyli jsme jen sloužícími Alláha, ale byli jsme jeho otroky. Ta malá zástěna vzadu v mém mozku, kam jsem odsouvala všechny myšlenky, jež neladily, se po útocích z 11. září otevřela a odmítala se znovu uzavřít. Přistihla jsem se, že o koránu přestávám uvažovat jako o svatém dokumentu. Byl to historický záznam sepsaný lidmi. Byla to jedna verze událostí, jak ji vnímali muži, kteří to psali sto padesát let poté, co Prorok Mohamed zemřel. A byla to také velmi kmenově pojatá a arabská verze událostí. Šířila kulturu brutální, bigotní, zaměřenou na ovládnutí žen a krutou ve válce. Prorok nás naučil mnoho dobrého. Věřit v život na věčnosti mi připadalo duchovně povznášející. Můj život obohacovalo učení koránu o soucit a projevování charity druhým. Někdy jsem však zjišťovala, stejně jako mnoho jiných muslimů, že je pro mě příliš těžké vyrovnávat se s celou tou válkou proti nevěřícím. Většina muslimů se nikdy nezaobírala nějak dlouze teologií, málokdy jsme korán vůbec četli, učili nás ho arabsky, jenže tomu většina muslimů ani nerozuměla. Výsledkem byla skutečnost, že si většina muslimů ani nerozuměla. Výsledkem byla skutečnost, že si většina lidí myslela, že je islám o míru. A právě tito lidé, upřímní a laskaví, šířili pak blud, že islám je mírumilovný a tolerantní. Ale já už nemohla dál přihlížet tomu, že je to totalitářské učení. Islám reguluje každý detail života a potlačuje svobodnou vůli. Pravý islám, jakožto přísný systém víry a morálního učení, vede ke krutosti. Nelidské chování těch devatenácti únosců (pozn. 11. 9. 2001) bylo logickým vyústěním detailního systému ovládání lidského chování. Jejich svět se rozdělil na oni a my - jestliže nepřijímáte islám, musíte být bez milosti zničeni. (str. 301,302) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Podle našich západních standardů je Muhammad úchylný muž a tyran. (Rebelka)


Pro muslima je být odpadlíkem tím nestrašnějším proviněním. Když v boha věřit přestávají křesťané, je to osobní záležitost, ovlivňující pouze jejich věčnou duši. Ale pokud přestane věřit v Alláha muslim, je to smrtelná urážka. Odpadlík si zaslouží smrt, v tom se korán i hadíth jasně shodují. Když muslimská žena odmítne svou víru, je to nejhorší provinění proti bohu, protože pochází od toho nejnižšího a nejnečistšího prvku společnosti. A to si žádá boží trest. Rebelka - Odvrácená strana islámu


Pro muslimy znamená uctívat boha naprosto do puntíku poslouchat Alláhovy zákony a zcela se zbavit myšlenek a činů, o nichž on v koránu prohlásil, že jsou zakázané. Má-li se islám modernizovat a přizpůsobit současným ideálům, vyžadovalo by to dialog s bohem, dokonce i vzepření se božím pravidlům. Ale v islámu je jakýkoli dialog s Alláhem nemožný a považovaný za neposlušnost, protože se předpokládá, že jste mu rovni. (str. 348) Rebelka - Odvrácená strana islámu


V Saudské Arábii jsem jako malé dítě poprvé zažila plnou sílu islámu. Tolik se lišil od rozmělněného náboženství mé babičky, které se mísilo s magickými praktikami a předislámskými vírami. Saúdská Arábie je pramenem islámu a jeho podstatou. Je to místo, kde se muslimské náboženství praktikuje v té nejčistší podobě, právě tady se zrodila většina fundamentalistických vizí, jež se už za mého života rozšířily daleko za hranice. V Saúdské Arábii je každý dech, každý váš krok prosycen učením o tom, zda je to čisté, nebo hříšné, a také strachem. Zbožné přání mluvit o mírumilovné toleranci islámu se s touto realitou prostě neslučuje: ruce se pořád odsekávají, ženy jsou pořád kamenovány a zotročovány, jak to rozhodl prorok Mohamed před mnoha staletími. (str. 384) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Ve skutečnosti jsem měla v životě neuvěřitelné štěstí. Kolik dívek narozených v nemocnici Digfeer v Mogadišu v listopadu 1969 je ještě dnes naživu? A kolik z nich někdo slyší? (str. 385) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Většina žen v Holandsku mohla po ulici chodit sama, mít na sobě v podstatě to, co sama chtěla, pracovat, užívat si vlastního platu a vybrat si muže, kterého si přála vzít za manžela. Mohly chodit na vysokou školu, cestovat, nakupovat reality. Ovšem většina muslimských žen v Holandsku nic z toho doopravdy nemohla. Jak můžete říkat, že s touto situací nemá islám nic společného? A jak může být taková situace pro někoho přijatelná? (str. 310) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Vždycky je těžké přenést se do moderního světa. Bylo to těžké pro mou babičku a pro všechny mé příbuzné miyé, bylo to těžké i pro mě. Přesunula jsem se ze světa víry do světa rozumu - ze světa obřízky a vynucených manželství do světa sexuálního osvobození. Urazila jsem tuto cestu a vím, že jeden z těch světů je zkrátka a dobře lepší než ten druhý. Ne proto, že je celý nablýskaný a plný technických vymožeností, ale díky svým základním hodnotám. (str. 384) Rebelka - Odvrácená strana islámu


Život je v Evropě lepší než v muslimském světě už proto, že jsou tu lepší vztahy mezi lidmi, a jeden z důvodů, proč tu jsou mezilidské vztahy lepší, je fakt, že na Západě se cení život tady a teď a jednotlivci si užívají práv a svobody, které uznává a ochraňuje přímo jejich stát. (Rebelka)