Arthur Breisky citáty

česká, 1885 - 1910

Citáty (3)

Ale rty tohoto dítěte ve chvílích, kdy na nich usychá purpur vína, dovedou se stahovat k úsměvům, jejichž hořkost je plná vyzývavé ironie a blasfemického vzdoru. Kvintesence dandysmu


Chci a toužím po lásce veliké, silné a prudké, po lásce, která zotročuje bytosti, která plane v pohledech, která přenáší a přelévá duše, po lásce, která dovede se povznésti nad okolí, po lásce, která neřídí se žádnými ohledy.


Vytkl jsem si Cíl. Cíl, k němuž vede strmá cesta plná úskalí a skrytých nebezpečí. A řekl jsem si: Buď dojdeš a dosáhneš toho, co chceš a budeš Velikým, anebo padneš, zhyneš a bude ti lépe, než by ses měl plaziti jako tuctový člověk tímto životem. Neboť duše má se hrozí Prostřednosti. A půjdu k tomu cíli silou drtivou.