Anthony De Mello citáty

indická, 1931 - 1987

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (72)

„...Kdybys nikdy neodsuzoval, nepotřeboval bys odpouštět.“


„Až se přestaneš měnit, přestaneš žít.“


„Buď k sobě přátelský a tvé já bude spokojené; to tě osvobodí, abys mohl milovat svého bližního.“


„Bůh miluje život v jeho neúspěchu stejně jako v jeho plodnosti.“


„Bytost dobrého srdce vidí všude dobrotu a člověk špatný zase jen samou špatnost, neboť člověk má tendenci vidět v druhých odraz sebe sama.“


„Co vám přinese okamžitý klid mysli? Navraťte se ve své fantazii na zemi po tisíci letech a hledejte, co po vaší existenci zbylo.“


„Činy jsou buď dobré, či špatné. Lidé pouze dobří.“


„Jak můžete ostatním prokázat službu? Neplést se jim do cesty. Je nutné umět konat, a je nutné umět nechat věcem volný průběh.“


„Je nemožné prospívat druhým, aniž bychom tím neprospívali sami sobě, či škodit druhým, aniž bychom tím neškodili sami sobě.“


„Jen lidé, jež se zbaví strachu ze smrti, konají Dobro.“


„Jistota je hřích fanatiků, teroristů a farizejů. Soucit nás přivádí na myšlenku, že se můžeme mýlit. Anthony de Mello Nejmocnější síla je umět být bezmocný.“


„Jsi zapojen, ponořen – ujisti se, že se netopíš.“


„Jsou lidé, kteří dělají sobě i druhým život bohatý – i bez majetku.“


„K utonutí nedojde tím, že člověk spadne do řeky, ale tím, že v ní zůstane.“


„Každý malíř, aby dosáhl úspěchu, musí vynaložit hodiny nepřetržité lopoty a úsilí. Některým bude dáno zapomenout při malování na své já. Když se to stane, zrodí se mistrovské dílo.“


„Každý, kdo hřeší, neví, co činí, a zaslouží si, aby mu bylo odpuštěno.“


„Když budete zakoušet Boha, vaše já zmizí. Kdykoli jsi ty, není Bůh; kdykoli je Bůh, nejsi ty.“


„Když se Ježíš dívá na zlo, nazve ho pravým jménem a jednoznačně ho zavrhne. Jenže tam, kde já vidím zlou vůli, On vidí nevědomost.“


„Když se lidé radují, jsou vždycky dobří; zatímco když se snaží být dobří, zřídkakdy se u toho radují.“


„Laboratoře a knihovny, sály a kolonády a klenutí a učené přednášky – to všecko nebude k ničemu, bude-li chybět moudré srdce a vidoucí oko.“


„Moudrý se smrti nebojí. Proč se člověk za rozbřesku tak málo stará o svíčku, která zhasíná?“


„Náboženství, jak se dnes praktikuje, obchoduje s tresty a odměnami. Jinými slovy, plodí strach a chtivost – dvě věci, které jsou pro duchovnost nejzhoubnější.“


„Nejlepší věci v životě si nevynutíte.“


„Nelze být vděčný a nešťastný zároveň.“


„Není větší radosti, než nemít příčinu k lítosti; není většího bohatství. Než je spokojenost s tím, co člověk má.“


„Otec není někdo, o koho se můžeš opírat, ale někdo, kdo tě z toho tvého sklonu pořád se někoho držet vysvobozuje.“


„Přemítejte nad tím, jaký vliv má jediná kapka deště – a pochopíte jaký vliv má váš život na historii lidstva.“


„Staří lidé se nestávají osamělými tehdy, když nemají někoho, kdo by s nimi jejich trápení sdílel, ale tehdy, když se starají jen o své vlastní trápení.“


„Stvoření předcházela láska. Po stvoření se láska uskutečňuje. Až se naplní, stvoření ustane a láska bude navěky.“


„Ta největší zvěrstva v dějinách se odehrávala v dobré víře.“