Adolf Daněk

česká, 1869 - 1950

Populární knihy

/ všech 6 knih

Nové komentáře u autorových knih

Báje českého Pošumaví Báje českého Pošumaví

Super povídky z okolí Šumavy o pokladech či čertech a jiné strašidelné chásce.
mot33


Báje ze Šumavy Báje ze Šumavy

Kniha s kratším obsahem barvitého vyprávění těch pověstí Adolfa Daňka, které začínají nejspíše uměle do knihy zasazenými a jednotlivými situacemi, při nichž si lidé vypráví ony lidové pověsti, které Adolf Daněk sbíral. Děje, při nichž si lidé v jednotlivých situacích pověsti vypráví jsou s lidovým sběrem hezky propojené a doprovází je barevné i černobílé ilustrace, které kreslil Vilém Wünsche. Tento originální výtisk se dá řadit mezi sběratelský kus. Kratší obsah toho, co je ve výtisku „Báje českého pošumaví“ vydaného v roce 1948.... celý text
Hezy


Báje českého pošumaví Báje českého pošumaví

Velmi nádherné vyprávění pověstí Adolfa Daňka též v doprovodu krásných, barevných a černobílých ilustrací J. S. Hauptmana. Pozor, tato kniha stejnojmenného názvu je obsahem jiná než vydání z roku 1948 s ilustracemi J. Jareše. Většina výtisků je značně opotřebovaných, což svědčí o oblíbenosti u dětí a mládeže. Výtisk již ojedinělý a sběratelský. Těžko hledaný. Fotografie je z mé sbírky. Kniha je moc krásná.... celý text
HezyBáje českého Pošumaví Báje českého Pošumaví

Knihy tohoto sběratele šumavských pověstí jsou velice čtivé. Adolf Daněk podává čtenáři jednotlivé pověsti, které nasbíral a ve knížce je oděl ve velice příjemné, vypravěčské roucho, které však do pověstí nikterak nezasahuje, jelikož před podáním oněch pověstí autor krásně popisuje a vypráví jednotlivé situace, při nichž si lidé ony pověsti vyprávěli či mohli vyprávět. Rovněž tyto situace, při nichž si lidé ve knize pověsti vypráví, spojuje s jeho sebranými pověstmi. Knihy tohoto autora jsou již krásné z onoho prostého důvodu, že autor nám pověsti ve svých knihách předává v našem jazyce mateřském, v jehož prostotě a lidovosti mu byly ony pověsti jistě vyprávěny. A rozhodně nesmím též zapomenouti na nádherné ilustrace Viléma Wünsche, zdobící výtisk Báje ze Šumavy, vydaný v roce 1930 a též na krásné ilustrace Jaroslava Jareše, zdobící výtisk Báje českého Pošumaví, vydaný roku 1948.... celý text
Hezy