Koupit knihy

Zuzana Bartošová

slovenská, 1946


Nahrávám...

Životopis

Zuzana Bartošová (* 30. október 1946, Bratislava) je slovenská historička umenia, zameriava sa hlavne na moderné slovenské výtvarné umenie.
V rokoch 1964-1969 študovala dejiny umenia na FF Univerzity Komenského v Bratislave (školiteľ: Doc. PhDr. Radislav Matuštík, CSc.), diplomová práca Ilustrácia generácie 2. svetovej vojny.
Dizertačnú prácu "Neoficiálna slovenská výtvarná scéna 70. a 80.rokov XX. storočia" obhájila na Palackého univerzite v Olomouci (ČR).
Kariéra
1970-1990 Slovenská národná galéria, kustódka zbierky sochárstva 20. storočia
1990-1992 riaditeľka Slovenskej národnej galérie.
1992-1998 Fakulta humanisticky Trnavskej univezity, prednášky Dejiny výtvarného umenia 20. storočia
1993-2000 prezidentka Slovenskej sekcie AICA
1993- koncipuje zbierku Prvej slovenskej investičnej skupiny v Bratislave
1998- pracuje ako vedecká pracovníčka na Ústave dejín umenia SAV v Bratislave
2005- vedie Nadáciu súčasného slovenského výtvarného umenia v Bratislave

Zaoberá sa výtvarným umením 20. storočia, prevažne tematikou Neoficiálne umenie sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku, v ktorej patrí medzi svetovú špičku. Je členkou AICA (International Association of Art Critics) a UHSS (Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska).(zdroj životopisu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Zuzana_Barto%C5%A1ov%C3%A1)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015