Koupit knihy

Zdeněk Krška

česká, 1958


Nahrávám...

Životopis

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. (* 22. 5. 1958 ve Dvoře Králové nad Labem). Profesor chirurgie (2008), chirurg, od roku 2009 přednostou I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde působí od roku 1984. Specializace na tromboembolickou nemoc v chirurgii. Publikace z oboru.

FVL UK v Praze absolvoval v roce 1983. V letech 1983–1984 působil na chirurgickém oddělení NsP Náchod, od roku 1984 až dosud na 1. chirurgické klinice – klinice břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN, od roku 2009 jako její přednosta. Z chirurgie atestoval v letech 1987 a 1992, z onkochirurgie v roce 2011. Docentem byl jmenován v roce 2000, profesorem v roce 2008.
Dlouhodobé zahraniční praxe absolvoval na chirurgickém oddělení kantonální nemocnice ve švýcarské Basileji (1989, 1991, 1992), na vídeňské II. chirurgické klinice AKH (1992) a na chirurgických odděleních nemocnic v Linci a Štýrském Hradci (1996). Je jedním ze zakladatelů České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a členem dalších společností ČLS JEP, dále Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu, Evropské hematologické společnosti, Evropské společnosti pro miniinvazivní a endoskopickou chirurgii, Severoamerické společnosti pro endoskopickou chirurgii a International Master Club for Thrombosis. Je generálním sekretářem každoročního tradičního celostátního chirurgického kongresu s mezinárodní účastí Pražské chirurgické dny. Je předsedou specializační oborové rady pro postgraduální vzdělávání v chirurgii pro ČR, autorem či spoluautorem 240 publikací v českých i zahraničních periodikách a autorem 7 monografií („Tromboembolická nemoc v chirurgii“, „ Miniinvazivní intervenční medicína“, „Krvácení do zažívacího traktu“, „Chirurgická propedeutika“, „Techniky a technologie v chirurgických oborech“, „Akutní stavy v gerontochirurgii“, „Pentasacharidy v prevenci závažných projevů tromboembolické nemoci u vysoce rizikových chirurgických nemocných“). Je hlavním řešitelem či spoluřešitelem řady státních a grantových úkolů a mezinárodních studií a autorem několika patentů a zlepšovacích návrhů.
Je ženatý, manželka pracuje jako lékařka anestezioložka. Mají dva syny.(zdroj životopisu: medvik.cz; https://zdravi.euro.cz/rozhovory/predstavujeme/44)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: