Zdeněk Ančík

Zdena Ančík pseudonym

česká, 1900 - 1972 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Vzdělání: fil. fak. Praha,gymnázium Uh.Hradiště
Povolání, specializace: novinář; autor humoristických próz; básník.
V r.1939 se zapojil do ilegálního hnutí jako spojka mezi českými a slovenskými skupinami. V únoru 1940 odešel do Francie,vstoupil do armády a po porážce Francie evakuoval s čs.jednotkou do Anglie. Pracoval publicisticky v tiskovém orgánu čs.brigády, dále v rozhlasovém vysílání Svobodná Evropa.Po válce pracoval na ministerstvu informací. 1956-61působil jako úředník v předsednictvu vlády.Pracoval v časopise Dikobraz.Od r.1926 redigoval Trn.Od 50.let se věnoval shromažďování materiálů o Jar.Haškovi.Vydal knihu Naši v Anglii

Zdroj životopisu: Internet

Populární autoři: