Koupit knihy

Vlastimil Galatík

česká, 1956


Nahrávám...

Životopis

V roce 1980 ukončil Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. V letech 1980–1986 vykonával velitelské a štábní funkce u tankového útvaru. V letech 1986–1989 absolvoval postgraduální studium na Vojenské akademii v Brně, 1989–1992 interní vědeckou aspiranturu a v roce 1993 získal vědeckou hodnost kandidát vojenských věd. V letech 1993–1998 byl náčelníkem skupiny strategie, operačního umění a dějin vojenského umění katedry řízení obrany státu Vojenské akademie. V roce 1996 absolvoval vyšší akademický kurz generálního štábu na Vojenské akademii v Brně a v roce 1999 Vševojskovou školu obrany (CID - Collège interarmées de défense) v Paříži. Od roku 1999 byl zástupcem ředitele a od roku 2005 vědeckým pracovníkem Ústavu strategických studií Vojenské akademie a později Univerzity obrany v Brně. Od roku 2008 byl vedoucím skupiny obranných analýz a výzkumu konfliktu Ústavu strategických a obranných studií. V současné době je akademickým pracovníkem Katedry vojenského umění Fakulty vojenského leadeshipu Univerzity obrany. Zabývá se teorií vojenského umění, vojenskou strategií, operačním uměním a schopnostmi sil.(zdroj životopisu: https://www.unob.cz/fvl/struktura/k105/Stranky/VLASTIMIL_GALATIK.aspx)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.