Koupit knihy

Vincenzo Padula

italská, 1819 - 1893


Nahrávám...

Životopis

Kněz z jižní Itálie, z Kalábrie, z jehož literární tvorby mají největší cenu články, které zveřejňoval v letech 1864-1865 ve svém časopise "Il Bruzio". Jsou to současně politické reportáže a národopisné studie, odpovídající na otázku, jak žije lid v Kalábrii. Hovoří z nich radikální kněz, který správně odhalil kořeny zla a utrpení v sociálních poměrech, ale myslně očekával nápravu od vládnoucí třídy a nabádal ji, aby se dobrovolně vzdala části svého majetku a svých výhod ve prospěch strádajících mas měst i venkova. Knižně byly vydány pod názvem "Lidé v Kalabrii" (Persone in Calabria). Padula psal rovněž verše a sbíral lidovou poesii, v níž především víděl umělecky a lidsky cenný materiál pro poznání života a tužeb lidu a dovedl z něj těžit nejen literárně, nýbrž i agitačně.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882