Vincenc Kramář životopis

česká, 1877 - 1960

Životopis

Historik a teoretik umění, významný sběratel především francouzského a českého moderního umění. Žák vídeňské školy dějin umění s velmi širokým rozhledem po problematice staršího i moderního umění (české gotické a pozdně gotické umění, manýrismus, barokní malířství, architektura a umění 19. století, moderní francouzské a české umění, zejm. kubismus). Pro Kramářovu uměleckohistorickou činnost je dále charakteristický zájem o obecnou teorii a vývoj dějin umění (rozpracování polarity subjektivní-objektivní, problematika barokní gotiky a historismu, analýzy přínosu vídeňské školy pro metodologii dějin umění).
V letech 1919-1939 ředitel Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách (resp. Státní sbírky starého umění), budoucí Národní galerie v Praze. (zdroj životopisu: http://www2.udu.cas.cz)

Ocenění