Viliam Pokorný životopis

Viliam Pokorný-Tica · pseudonym

slovenská, 1929 - 2016

Životopis

Bol slovenský novinár, básnik, publicista a rezbár. Narodil sa 1. mája 1929 v Devínskej Novej Vsi v rodine potomkov chorvátskych vysťahovalcov z polovice 16. storočia. Po ukončení základnej a meštianskej školy v rodnej obci absolvoval štúdium na obchodnej akadémii v Bratislave v roku 1948), neskôr študoval od roku 1967 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1982 získal doktorát filozofie.

Pracoval ako novinár. V tejto profesii sa špecializoval na úsek kultúry, výchovy a vzdelávania dospelých a na problematiku miestnej kultúry.

Chorvátske prostredie rodnej obce ho podnietilo k zberateľskej a výskumnej činnosti v oblasti národopisu (ľudová slovesnosť, príslovia a porekadlá, zvykoslovie). Výsledkom tejto jeho činnosti je viacero publikácií, ktoré vychádzali väčšinou dvojjazyčne (slovensky a v miestnom chorvátskom nárečí), niektoré len v slovenčine. Popri výskumnej činnosti sa Viliam Pokorný sústavne venoval aj kultúrno-organizačnej práci a tiež rezbárstvu, pričom na svojich drevorezbách využíval zozbierané chorvátske príslovia a porekadlá. Drevorezby vystavoval na viacerých miestach na Slovensku, v Rakúsku i v Záhrebe.

Výsledkom jeho poetickej tvorby sú dve zbierky básní – jedna slovenská a jedna v materinskom chorvátskom nárečí. Básne mu uverejňovali v antológiách poézie a v kultúrnych časopisoch v Chorvátsku, Rakúsku i v Poľsku. Jeho vybrané básne postupne vyšli už v desiatich antológiách chorvátskych básnikov z diaspory, ktoré vydáva „Kulturno likovno društvo Rešetari“ v spolupráci s Maticou isljenika Hrvatske a inými kultúrnymi inštitúciami.

Je zostavovateľom, spoluautorom a editorom vlastivednej monografie Devínska Nová Ves (1995), ktorá je bohatým zdrojom poznatkov o tejto mestskej časti. Zostavil aj ďalšie publikácie, v ktorých pomohol predstaviť a dokumentovať slovenskému prostrediu činnosť chorvátskych kultúrnych spolkov a Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku.

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku vydáva od roku 2002 časopis Hrvatska rosa, ktorého šéfredaktorom bol Viliam Pokorný, predtým, v rokoch 1954 až 2001, bol editorom miestneho časopisu Novosielski glas, ktorý vydával Chorvátsky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi.

Viliam Pokorný bol jedným zo zakladajúcich členov Chorvátskeho kultúrneho spolku v Devínskej Novej Vsi v roku 1990 a bol aj pri zrode Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku. Do roku 2007 bol členom jeho výkonného výboru. Vo svojom rodisku bol čelným funkcionárom Chorvátskeho kultúrneho spolku, z toho pätnásť rokov jeho predsedom. Od roku 1995 tu každý mesiac organizoval tzv. chorvátske štvrtky - tematické klubové stretnutia predovšetkým s národopisnovýskumným zameraním. (zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.