Koupit knihy

Věra Vávrová

česká, 1955


Nahrávám...

Životopis

Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc. (nar. 30.7.1955).

Absolventka Vysoké školy ekonomické oboru ekonomika průmyslu se zaměřením na organizaci a řízení výroby a postgraduálního studia pedagogika ekonomických předmětů. Řadu let působila v praxi v oblasti telekomunikací, kde se zabývala zejména otázkami organizace a řízení. Od roku 1985 je trvale na FEL ČVUT. Působí ve všech formách pedagogické činnosti na fakultě, podílí se i na vzdělávání dospělých. Její publikační činnost reprezentuje řada knih (v poslední době Marketing Management, Řízení výroby, Výrobek a jeho úspěch na trhu, Střety marketingu), překlady odborných knih z oblasti managementu a marketingu, učebnice a příručky pro vzdělávání, skripta a řada odborných statí, článků a recenzí, příspěvků na tuzemských i zahraničních konferencích. Výzkumná činnost v oblasti managementu, marketingu a managementu výroby. Spoluřešitelka dílčího úkolu z oblasti managementu výroby a nákupu v rámci výzkumného záměru fakulty, spoluřešitelka výzkumů podporovaných GAČR, odborná spo
lupracovnice na dalších grantech. Je členkou Hlavního výboru České marketingové společnosti, členkou zkušební komise Českého institutu pro marketing (člen European Marketing Confederation) a spolupracovnicí řady redakcí a dalších odborných institucí.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015