Věra Uhl Skřivanová životopis

česká, 1976

Životopis

PhDr., Ph.D., srovnávací didaktička, zaměřená na didaktiku výtvarné výchovy a srovnávací pedagogiku, též vysokoškolská pedagožka. Vedoucí katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

Ocenění