Koupit knihy

Věra Majerová

česká, 1944


Nahrávám...

Životopis

Zaměření tvůrčí činnosti se týká především sociologie venkova a zemědělství, sociálních skupin v zemědělství a na venkově, sociální mobility vertikální a horizontální, faktorů pracovních a životních podmínek, sociálních jevů a procesů na venkově, socio-ekonomických a gender analýz, regionálního a sociálního rozvoje. Zabývá se metodologií sociologického výzkumu a v od r. 1992 do současnosti byla řešitelkou řady tuzemských i zahraničních grantů. Je autorkou skript i publikací tuzemských a zahraničních. Udržuje kontakty s praxí a spolupodílí se na přípravě dokumentů státní správy na úrovni českých i zahraničních institucí. Je členkou vědeckých rad provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích. Dále je členkou České akademie zemědělských věd (odboru ekonomiky, managementu, sociologie a informatiky), Švehlovy nadace, Masarykovy české sociologické společnosti, Europen Society for Rural Sociology (členka řídícího výboru ESRS), American Rural Sociological Society, International Society for Quality of Life a České společnosti pro spolupráci s FAO. Absolvovala studijní stáže ve Velké Británii a řadu kratších pracovních pobytů na evropských universitách, v Kanadě a Austrálii.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973