Koupit knihy

Václav František Elznic

česká, 1889 - 1933


Nahrávám...

Životopis

Tento autor patří mezi příležitostné spisovatele, jež obyčejně řadíme až na okraj literatury. Drobné prozaické útvary publikoval v časopise Vídeňské ilustrované listy, žádná z jeho povídek však nevyšla knižně. V rukopisné pozůstalosti bylo nalezeno kolem padesáti novel a povídek, z nichž většinu autor z neznámých důvodů nedokončil. Elznic se narodil na Kladně, vyučil se slévačem a během života vystřídal řadu bizarních povolání (např. ošetřovatel v psychiatrické léčebně, zřízenec na patologii nebo aranžér mrtvol), která měla nesporný vliv na jeho literární pokusy. Elznicovy osudy po roce 1930 jsou nejasné, ale podle dochované korespondence jeho rodiny lze usuzovat, že se v době hospodářské krize vydal do Ameriky, kde pravděpodobně zemřel.(zdroj životopisu: České horory)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976