Václav Čeněk Bendl Stránický

česká, 1832 - 1870

Nahrávám...

Životopis

Český básník a novinář. Vydával a redigoval satirický sborník Rachejtle. Jeho melancholické milostné básně, humoresky a parodie na sentimentální vlasteneckou poezii vyšly knižně až ve 20. stol. (Tatínkovy juchty a jiné historky, Básně a novely). Přeložil Puškinova Evžena Oněgina (1860).
Nar. 24. říj. v Turnově. Počal r. 1843 gymnas. studia v Jičíně, pokračoval v nich od r. 1848 na gymnasiu akademickém v Praze za professora, později ředitele V. K. Klicpery, v jehožto domě býval milým hostem a poznal cenu jazyka a básnického písemnictví českého. V tom směru působila na mladistvou, velice vnímavou, ideálně naladěnou mysl jeho od r. 1849 rovněž mocně Božena Němcová, do jejížto společnosti
byl přijat v Nymburce. Již jako žák sedmé třídy gymn. B. stal se střediskem studentského kruhu literárního, k němuž mezi jinými náleželi také Jos. Kolář a Bohum. Janda a z něhož po r. 1852 vyšla řada pilných a nadaných spolupracovníkův Mikovcova Lumíra. B. byl v létech 1853 – 57 jedním z předních účastníkův při redakci tohoto belletristického týdenníku, do něhož jednak původními básněmi lyrickými, jednak hojnými a dobrými překlady básní a novell ruských a polských přispíval pode jm. Čeňka Stránického. Mimo to uveřejnil zdařilé překlady výpravných básní Alex. Puškina a Lermontova v Časopise českého musea. V létech 1854 – 55 založil s Ant. Strauchem a Janem Grossem satirickohumoristický sborník »Rachejtle« (vyšly 4 svazečky), do něhož psal pode jménem Fabian Čočka. R. 1857 vstoupil do bohosloveckého semináře v Budějovicích a byl r. 1860 vysvěcen na kněze. Jakožto bohoslovec vydal roku 1859 – 60 sebrané své překlady epických básní Puškinových (v Písku 2 díly) a přispíval básněmi i prosou do Štulcova Blahověsta. Kaplanovav některý čas v Klatovech, stal se katechetou na školách ve Volyni, kde 27. června 1870 zemřel.

Zdroj životopisu: Lecyklopaedia

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Karel Čapek

1890 - 1938