Koupit knihy

Tomáš Staněk

česká, 1952


Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc. (* 15. října 1952 Ostrava) je český historik, specializující se na oblast česko-německých vztahů a postavení německého obyvatelstva v českých zemích ve 20. století a perzekuce obyvatelstva v komunistickém režimu na přelomu 40. a 50. let. Je činný v politice, v letech 1994–1998 ostravský zastupitel, v letech 2000–2004 člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, obojí za ODS.

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Palackého (1972–1977), od konce studia působí na Slezském ústavu Slezského zemského muzea. Mimo to působil jako externí přednášející na filosofických fakultách Ostravské univerzity a Univerzity Palackého, jakož i na Filosoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě a též Fakultě veřejných politik tamtéž.(zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Stan%C4%9Bk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019