Thomas Paine

americká, 1737 - 1809

Nahrávám...

Životopis

Thomas Paine se narodil v Thetfordu.
V roce 1774 odešel do Ameriky. Bojoval proti otrokářství a chtěl okamžité vyhlášení nezávislosti severoamerických kolonií. Po revoluci se vrátil do Anglie. V roce 1802 se vrátil do Spojených států, kde zemřel v chudobě a zapomenutí.

Byl ovlivněn svým otcem, který byl kvaker. Původně vyráběl korzety, poté se stal úředníkem. Po neúspěších v obchodě odešel do Londýna, kde se seznámil s Benjaminem Franklinem. Na jeho doporučení později odcestoval do Ameriky. Ve Spojených státech začal vydávat Pensylvánský sborník, v kterém otiskl články odsuzující otroctví a žádal vydání zákonů proti krutému zacházení s lidmi a zvířaty. Navrhoval rovnoprávnost žen a žádal pro ně volební právo. Navrhoval také důchodové a invalidní pojištění a výchovu dětí na státní útraty. Jako první navrhoval zřízení mezinárodního soudu k zamezení válek a velkou republiku národů. Během americké revoluce v lednu 1776 vydává pamflet Zdravý rozum, kterého se prodalo během tří měsíců 120 000 výtisků, ve kterém naprosto opouští ideu domácí vlády (home rule) a odmítá monarchii jakožto instituci odporující společenské smlouvě.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz