Thomas Charles Rivett-Carnac životopis

anglická, 1977

Životopis

Je anglický politický lobista za Rámcový dohovor OSN o zmene podnebia a autor politiky v oblasti zmeny podnebia (zdroj životopisu: https://en.wikipedia.org/wiki/...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.