Štefan Moravčík

slovenská, 1943 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Štefan Moravčík (pseudonymy MOR, RAV, Roman Štefančík a i.)
(* 22. december 1943, Jakubov)
je slovenský básnik, prozaik, esejista a prekladateľ, autor literatúry pre deti a mládež.

Životopis
Narodil sa v rodine roľníka, vzdelanie získal na gymnáziu v Malackách a Bratislave, kde študoval na filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor filozofia - dejepis. Pracoval ako tlačový redaktor vo vydavateľstve Tatran, v rokoch 1972 - 1976 pracoval v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v Zväze slovenských výtvarných umelcov. V období najtvrdšej normalizácie mal zakázané publikovať. Od roku 1981 bol redaktorom vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a od roku 1994 je šéfredaktorom časopisu Slovenské pohľady.


Tvorba
Prvé diela publikoval v študentských časopisoch Echo a Reflex, v literárnom časopise Mladá tvorba a v časopise Slovenské pohľady, zúčastňoval sa literárnych polemík a napokon v roku 1969 debutoval i knižne zbierkou básní Slávnosti baránkov. Jeho tvorba sa vyznačuje najmä hravosťou a experimentovaním s jazykom. Vo svojich básniach sa venuje rôznorodým témam, od erotiky cez prírodu až po spoločnosť. Okrem básnických zbierok píše tiež prozaické i básnické diela pre deti a mládež.


Dielo
Poézia pre dospelých
1969 - Slávnosti baránkov
1970 - O veľkej zmyselnosti bielych ovečiek
1979 - Čerešňový hlad
1981 - Erosnička
1981 - Tichá domácnosť
1984 - Maľované jarmá
1984 - Moravianska Venuša
1985 - Krajina pod Tatrami : básnický zemepis Slovenska
1989 - Pŕhľavie
1989 - Idiotikon
1991 - Ľudský sendvič
1996 - Vlčie hrdličky
1998 - Med omšových lúk

Próza pre dospelých
1990 - Mlynárka má holubičku, poviedky
1988 - Sedláci, román
1988 - Sťahovanie rieky, román
1992 - Sedláci (Chlieb v koľaji) , pokračovanie románu Sedláci
1992 - Mágia reči, eseje

Ostatné diela pre dospelých
2001 - Slovenský spev vtákov
2003 - (Kalam)búrske oriešky : princíp hry v tvorbe pre deti

Poézia pre deti a mládež
1980 - Raketa so zlatým chvostom
1982 - Abeceda šantí
1986 - Kvadakum hadakum
1987 - Adam v škole nesedel
1989 - Zlomjazýček
1997 - Prvák, prvák, vystrč rožky!
1999 - Oženil sa Haťa-Paťa
2001 - Náš pes má kuraciu hlavu!

Próza pre deti a mládež
1977 - Zlatý poklad pod Babou (vyšlo pod alonymom Peter Straka)
1985 - Chichôtka
1989 - V Kiripolci svine kujú
1995 - Vianoce s Mišom
1995 - Modré z neba
1995 - Kráľ slova
2000 - Chcete vidieť zlatú Bratislavu?

Ostatné diela pre deti
1992 - Prvý bozk
1992 - Drevené želiezko alebo Knižka jedna radosť
1999 - Veselé potulky po Slovensku
2001 - Veselé potulky po svete
2004 - Vyhoďme si z kopýtka!
2005 - Videl to svet?

Povesti
1994 - Tajná kniha Záhorákov
1998 - Záhorácke povesti
2003 - Zlatá kniha Záhoria
2004 - Povesti o slovenských hradoch

Antológie
1984 - Chvála vína
1989 - Básne na telo (spoluautor V. Mikula)

Preklady
1986 - Bohuslav Tablic: Oberanie ovocia
1985 - Bohumil Hrabal: Ostro sledované vlaky
1985 - Ján Hollý: Svätopluk, prebásnenie (spoluautor prekladu Jozef Mihalkovič)
1985 - Pourrat Henri: Gašpar z vrchov (spoluautor prekladu Ladislav Lapšanský)
1986 - Ray Hélene: Julinkine starosti (spoluautorka prekladu M. Pauliny-Danielisová)
1986 - Luis Buňuel: Do posledného dychu (spoluautorka prekladu D. Hollá)
1987 - Sterling North: Darebáčik (spoluautor prekladu Ladislav Lapšanský)
1989 - Vuk Stefanović Karadžić: Zapýrený bán

Ostatné diela
Jozef Gregor-Tajovský: Ženský zákon, úprava a preklad divadelnej hry do záhorského nárečia
2003 - Erotická kuchárka (spoluautor)je tam "sex"

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři: