Sibyl Cumaean životopis

řecká, 970 - 870

Životopis

Královna Sibyla Kumana žila asi v letech 970 až 870 před Kristem, bližší data jejího život nejsou známa a nezachovala se ani v nejstarších spisech. Původním sídlem této královny bylo území Sába v Arábii, odkud se jí dostalo přídomku Sibyla Kumana, královna ze Sáby. Napsala devět knih, které souhrně nazvala "Moudrosti života". V těchto knihách je zachycena doba od vlády Šalamouna až do přichodu Mesiáše a dále od příchodu Mesiáše až ke dni "Posledního soudu".

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.