Renata Mlčáková

česká, 1965

Nahrávám...

Životopis

Vědecko-výzkumné zaměření:

Logopedie, logopedická diagnostika a intervence u dětí s vývojovou dysfázií, diagnostika a intervence dyslálie, rozvoj grafomotoriky, problematika počátečního vyučování čtení a psaní (dětí s narušením komunikační schopnosti), možnosti prevence, diagnostika a pedagogická intervence obtíží dyslektického, dysgrafického, dysortografického charakteru u dětí mladšího školního věku.

Lektorská činnost pro Asociáciu špeciálnych pedagógov škôl a poradní Nová Dubnica a pro Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíně.

Speciálněpedagogické logopedické poradenství pro děti předškolního věku a školní začátečníky.

Zdroj životopisu: katedra specialni pedagogiki.cz

Populární autoři: