Reinhard Bonnke

německá, 1940 - 2019

Nahrávám...

Životopis

Reinhard Bonnke je evangelista, známý zejména svými velkými evangelizacemi v Africe. Svůj život dal Pánu v devíti letech a ješte jako chlapec přijal povolání sloužit jako misionář. Absolvoval biblickou školu ve Walesu, sedm let byl pastorem v Německu a v roce 1967 odjel se svojí manželkou a jednoročním synem do Afriky. Své misijní působení začal v Lesothu, malém státě sousedícím s Jihoafrickou republikou. Sloužil v misijní stanici, kázal často na ulicích a tržištích. Po několika letech mu Bůh ve snu opakovaně ukázal Afriku obmytou krví Pána Ježíše Krista, se slovy: "Afrika bude spasena". V Bonnkeho srdci vzplála touha vidět mocné Boží spasení celého kontinentu "černé Afriky". Jeho první evangelizační shromáždění probíhala ve stanu. V roce 1984 nechal postavit největší stan, do kterého se vešlo až 34 000 lidí, ale ani ten nestačil. V současné době evangelizace probíhají na stadionech a otevřených prostranstvích. V roce 2000 pořádal Bonnke v nigerijském Lagosu evangelizaci, kde se na jednom z večeru sešlo 1 600 000 lidí. Od začátku nového tisíciletí vedl Bonnke k Pánu již více než 55 milionu lidí, a jeho touhou je, aby toto číslo do konce roku 2010 vyrostlo na 100 milionu. V roce 1974 Bonnke založil organizaci CfaN (Christ for all Nations – Kristus pro všechny národy). V programu dalšího budování věřících vydala tato organizace více než 180 milionu knih a brožur a většinu jich rozdala na svých evangelizačních akcích. V průběhu akce „Od minusu k plusu" distribuovala 90 milionu brožur, které obsahovaly jasné evangelium, do všech domácností v německy mluvících zemích, skandinávských zemích, Velké Británii, Hong Kongu a části USA. Bonnkeho touhou je, aby se evangelium šířilo všemi možnými a dostupnými prostředky. K jeho dalším aktivitám patří Konference Ohne, zaměřené na motivaci a mobilizaci věřících k evangelizaci.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938