Koupit knihy

Rebeka Dana Ralbovská

česká


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Mgr. Rebeka Dana Ralbovská, PhD., zaměstnankyně katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství
SZŠ, Skalica, obor všeobecná sestra (1984-1988), v r. 2008 ukončeno studium na Pedf, FF, LF UK Bratislava, obory speiální pedagogika, psychologie a ošetřovatelství, v letech 1992-2006 učitelka odborných předmětů SZŠ Skalica, 1997-2006 externí odborná asistentka na LF UK, Bratislava, od r. 2006 pracuje jako vedoucí oboru všeobecných sester na Vysoké škole zdravotnické o.p.s., Praha. Publikace v oboru.(zdroj životopisu: https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=575969&type=2; https://usermap.cvut.cz/profile/dfa585f4-c3de-44a5-9380-204ddac3dcab)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938