Radim Uzel životopis

česká, 1940 - 2022

Životopis

MUDr. Radim Uzel, CSc., (* 27. března 1940 Ostrava) byl český gynekolog, sexuolog a regionální politik, popularizátor sexuologie, čestný tajemník Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, a vysokoškolský pedagog.
Publikoval mnoho populárních článků v tisku, rozhovorů, je autorem publicistických relací v rozhlase a v televizi. Každoročně se zúčastňoval desítek přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy.
Narodil se v roce 1940 v Ostravě jako pohrobek. Pocházel z rodiny docenta analytické chemie na Karlově univerzitě a magistry farmacie. Po maturitě v roce 1957 na gymnáziu v Orlové nastoupil na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, absolvoval v roce 1963. Později pracoval na gynekologicko-porodnickém oddělení OÚNZ v Ústí nad Orlicí, v roce 1967, po atestaci z ženského lékařství, byl přijat na II. ženskou kliniku v Brně jako vědecký pracovník, v roce 1969 začal pracovat jako lázeňský lékař ve Františkových Lázních, roku 1973 dokončil druhou, nadstavbovou atestaci z ženského lékařství. Studoval v Sexuologickém ústavu v Praze. Stal se krajským ordinářem v Ostravě, kde zůstal až do roku 1989. Od roku 1966 byl ženatý (manželka Helena). Dcera Kateřina (* 1967) se věnuje opernímu zpěvu.
Po sametové revoluci pracoval v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě a od roku 1993 se stal ředitelem Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV). Byl členem výboru Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, členem zahraničních odborných společností European Association of Contraception (EAC) a International Society of Abortion Doctors (ISAD). Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, jejímž byl ředitelem, je členem International Planned Parenthood Federation (IPPF). Byl externím učitelem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
V době komunistické normalizace byl v Ostravě předsedou základní organizace KSČ. Po sametové revoluci stál u zrodu strany Nezávislá erotická iniciativa, za niž byl členem Zastupitelstva hl. m. Prahy. V senátních volbách 1996 neúspěšně kandidoval za Stranu zelených v Ostravě. V senátních volbách 2000 poměrně těsně neprošel do druhého kola v obvodu Praha 12, kde kandidoval ze ČSNS. V roce 2004 kandidoval do Senátu v Mělníce za stranu Sebeobrana voličů, kdy se dostal do druhého kola, zde však podlehl Jiřímu Nedomovi z ODS.

Ocenění