Radek Ptáček

česká, 1975 statistiky

Nahrávám...

Životopis

prof. PhDr. et PhDr, Ph.D., MBA, první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, soudní znalec. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou lékařské a dětské psychologie, zabývá se i etickými a forenzními aspekty těchto oborů. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a University New York in Prague. Publikoval více než 150 původních odborných prací v domácích i zahraničních odborných časopisech, které dosáhly více než 1000 citací v domácí a především zahraniční odborné literatuře. Je odborných ředitelem občanského sdružení Národní institut pro děti a rodinu. Též překladatel odborné literatury z angličtiny. Je řešitelem nebo spoluřešitelem řady vědeckých grantů i projektů v sociální oblasti. Je členem redakčních rad několika významných zahraničních časopisů.

Zdroj životopisu: medvik.cz

Populární autoři: