Pierre-Jules Hetzel

francouzská, 1814 - 1886

Nahrávám...

Životopis

15. ledna 1814, Chartres – 17. března 1886, Monte Carlo; byl francouzský vydavatel proslulý především vydáváním bohatě ilustrovaných svazků Podivuhodných cest spisovatele Julese Verna, které jsou dodnes vysoce ceněny sběrateli po celém světě. Hetzel byl také hlavní vydavatel Victora Huga a dalších francouzských spisovatelů a také spisovatel knih pro mládež (pod pseudonymem P. J. Stahl).
Hetzel se narodil roku 1814 v Chartres, Po vystudování práv v Strasbourgu se stal nejprve společníkem nakladatele Paulina a roku 1837 založil své vlastní nakladatelství. Stal se hlavním vydavatel Honoré de Balzaca, jehož Lidskou komedii začal vydávat roku 1841.

Hetzel byl známý svými republikánskými názory. Zúčastnil se únorové revoluce v roce 1848, stal se ředitelem ministerstva zahraniční a hlavním tajemníkem prozatimní vlády. Roku 1851 byl vypovězen do Belgie a žil do roku 1859 v Bruselu, kde pokračoval ve vydávání knih především Victora Huga. Když se režim ve Francii poněkud zliberalizoval, vrátil se do Paříže, vydal pohádky Charlese Perraulta překrásně ilustrované Gustavem Doré, vydávál díla Charlese Baudelaira, Émila Zoly a také filozofické spisy anarchisty Pierra-Josepha Proudhona. Do běžné nakladatelské praxe zavedl vydávání nádherně vypravených dětských knih pro vánoční trh. Jeho ideou bylo vydat cyklus románů, který by "shrnul všechny znalosti zeměpisné, geologické, fyzikální, astronomické, tak jak je shromáždila moderní věda, čímž by se zpracovaly barvitým a poutavým způsobem … dějiny světa“. Tento jeho plán se mu podařilo uskutečnit po seznámemí s Julesem Vernem, který pro něho vytvořil více než šedesátisvazkový cyklus dobrodružných a vědeckofantastických románů, pro něž Hetzel vymyslel souhrný název Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires).

Vernovy knihy byly nejprve publikovány v Hetzelově časopise a pak následovalo okamžitě knižní vydání, nejlépe ke konci roku, aby kniha mohla být koupena jako vánoční dárek pro starší děti, a to ve třech různých úpravách: jedno bylo levné bez ilustrací, další v malém formátu s několika ilustracemi a třetí ve velkém bohatě ilustrovaném formátu.

Hetzel měl nesporně velký vliv na Vernovu tvorbu. Nejprve odmítl vydat jeho ještě ne příliš zralé dílo Cesta pozpátku do Anglie a Skotska z roku 1860 s odůvodněním, že román „ještě nedosáhl úrovně vědeckého románu, který hodlá vydávat“. S vydáním dalšího Vernova dobrodružného románu Pět neděl v balóně však slavil roku 1863 tak obrovský nakladatelský úspěch, že nabídl autorovi exkluzivní smlouvu na dvacet let, v níž se Verne zavázal napsat dva svazky ročně. Hetzel odmítl rovněž roku 1871 Vernovi vydat poměrně slabý román Strýček Robinson s tím, aby jej přepracoval, čímž jej inspiroval k napsání jedné z jeho nejlepších knih, Tajuplného ostrova.

Hetzelovo rozhodnutí nevydat roku 1863 Vernův vědeckofantastický román Paříž ve dvacátém století pro jeho přílišný pesimismus a pro vizi budoucnosti, která by pro čtenáře byla neuvěřitelná, se zdá z dnešního hlediska ne příliš správným rozhodnutím, zvláště když se mnohé Vernovy předpovědi dosti přesně vyplnily. Je ovšem otázkou, zda by tehdejší čtenáři knihu opravdu přijali.

Pierre-Jules Hetzel zemřel roku 1886 v Monte Carlu. Po jeho smrti vedl nakladatelství jeho syn a roku 1914 jej koupilo dnes nejvýznmanější francouzské nakladatelství Hachette Livre

Zdroj životopisu: cs.wikipedia.org

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015