Koupit knihy

Pierre des Vaux-de-Cernay

Petr z Vaux de Cernay pseudonym

francouzská, 1182 - 1218


Nahrávám...

Životopis

Petr z Vaux-de-Cernay (asi 1182–1218) byl kronikářem a duchovním v opatství Vaux-de-Cernay na severu Francie.

Mezi lety 1203 a 1209 se se svým strýcem, opatem ve Vaux a pozdějším biskupem v Carcassonu, účastnil křížové výpravy mířené proti katarům (někdy též Albigénským), heretikům z jižní Francie. V roce 1210 se připojil také ke čtvrté křížové výpravě, jež měla za cíl znovudobytí Jeruzaléma zpod arabských rukou. Po skončení putování, pravděpodobně v letech 1212–1218, sepsal kroniku „Historia Albigensis“, která představuje hlavní primární zdroj informací o křížové výpravě. Dílo je považováno za lehce tendenční, stranící křesťanské straně; zároveň však v otázce katarských skutků a věrouky zřejmě zachovává vyšší míru objektivity než texty jiných potíračů hereze.(zdroj životopisu: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peter_of_Vaux-de-Cernay)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973