Koupit knihy

Petr Pokorný

česká, 1933 - 2020


Nahrávám...

Životopis

Petr Pokorný (* 21. dubna 1933 - † 18. 1. 2020) - český teolog, filozof, biblista-novozákoník, historik, vysokoškolský pedagog, v letech 1996-1999 děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, spoluzakladatel a v letech 1998–2010 ředitel Centra biblických studií AV ČR a UK v Praze.

Vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu a 19. ledna 1958 byl ordinován jako kazatel Českobratrské církve evangelické.

V letech 1957-1966 působil jako vikář v evangelickém sboru Praha-Vinohrady, od roku 1966 do února 1968 pak jako farář v Praze-Vršovicích.

V roce 1968 studoval teologii v zahraničí, poté působil jako odborný asistent (od roku 1968), jako docent (od roku 1970) a od roku 1972 jako profesor na Evangelické teologické fakultě. V letech 1996-1999 zde zastával funkci děkana.

Zabývá se Novým zákonem. Je předsedou Evropského vědeckého fóra pro překlady Bible a v pro období od roku 1995 do roku 1996 byl zvolen prezidentem světové organizace pro studium Nového zákona Studiorum Novi Testamenti Societas, jíž je od roku 1967 členem.

Účastnil se expedice Nag Hammádí III V Egyptě. Archeologickou praxi absolvoval v Jordánsku a v Izraeli. Působil jako hostující profesor nebo research fellow v Tübingenu (1988–1989, 1995–1996 a 2000), v Pittsburghu (1986 a 1992), v Princetonu (2003–2004 a 2006) a v Heidelbergu (2010). V roce 2005 strávil část semestru v Petrohradě, jaro 2005 v Tesalonice a Athénách. Přednášel na více než 40 univerzitách ve dvanácti zemích Evropy a v USA.

Ve svém díle se zaměřil především na dějiny synoptické tradice a na deuteropavlovské listy, dále na raně křesťanskou teologii v jejím později hlavním proudu i v křesťanské heterodoxii (počátky gnóze, koptské spisy z Nag Hammádí), v poslední době pak na bádání o Ježíšovi (spoluzakladatel Princeton –Prague – Biennale for Jesus Research /od r. 2005/). V letech 1961–1985 pracoval v týmu pro Český ekumenický překlad Bible.(zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/, http://www.christnet.eu)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.