Koupit knihy

Pavel Vasilievič Kopnin

ruská, 1922 - 1971


Nahrávám...

Životopis

Bol sovietsky filozof , epistemológ a logik, vysokoškolský profesor a člen Akadémie vied ZSSR. Autor vedeckých prác o dialektickom materializme , teórii poznania , metodológii a logike vedy , jeden z iniciátorov vývoja logiky vedeckého výskumu v ZSSR. Pracoval na analýze logických a metodologických základov modernej vedy, pokúsil sa o dialekticko-materialistické zovšeobecnenie určitých oblastí špecifických metodických poznatkov, skúmal logické funkcie dialektiky, vyzdvihol koncept zhody dialektiky , logika a teória poznania. Realizoval rozvetvenú typológiu foriem myslenia, foriem poznávania a foriem systematizácie vedeckých poznatkov, urobil významné objasnenia v chápaní vzťahu medzi zmyslovými a racionálnymi, teoretickými a empirickými. Bol členom redakčných rád Filozofickej encyklopédie (1961-1970) a časopisu Voprosy filosofii (1963-1971). Od roku 1963 bol členom výkonného výboru Medzinárodnej federácie filozofických spoločností.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.