Pavel Kotrla životopis

česká, 1974

Životopis

Narodil se 5. 5. 1974 ve Vsetíně. V letech 1992 – 1997 vystudoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity literární vědu a češtinu. Od roku 1996 je šéfredaktorem literárního čtvrtletníku Texty, který v roce 1996 založili s Jiřím Hrabalem, Jakubem Chrobákem, René Kočíkem a Daliborem Malinou ve Vsetíně. Do provozu uvedl a v chodu udržuje internetovou knihovničku rukopisů Scriptorium. Recenze, překlady a vlastní tvorbu publikuje od roku 1995 v řadě periodik. Pravidelně psával sloupky pro Tvar a Host. Je spoluautorem dvou vydání Slovníku osobností kulturního a společenského života Valašska a hesly přispěl do Literárního slovníku severní Moravy a Slezska, vydal knihy z historie Bystřičky a básnickou sbírku „Prstem na sklo rybám“ (2013). Od roku 2007 je redaktorem Aluze, revue pro literaturu, filozofii a jiné. (zdroj životopisu: http://casopis-texty.cz/redakce/)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.