Pavel Hons životopis

česká, 1977

Životopis

Pavel Hons (*1977) vystudoval indologii na FF UK, od roku 2008 pracuje v Orientálním ústavu Akademie věd. Zabývá se tamilštinou, tamilskou literaturou, problematikou kasty, zejména pak kastami nejnižšími a jejich snahami o emancipaci. Z tamilštiny přeložil několik krátkých povídek publikovaných časopisecky, je spoluautorem antologie hindské a tamilské dalitské literatury Když němí promluví… (s Dagmar Markovou, 2012) a autorem publikace Kasta, a basta! Pohledy na kastovní systém, tentokrát převážně zdola (2019). Ke svému překladu románu Napůl žena připravil pro českého čtenáře obsáhlý doslov a užitečný slovníček pojmů.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.