Pavel Čtvrtník životopis

česká, 1947 - 2008

Životopis

Pavel Čtvrtník se narodil 6. 5. 1947 v Novém Boru jako nejmladší ze tří dětí Františka a Věry Čtvrtníkových. Po maturitě na pražském gymnáziu (1965) zahájil studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (obor filozofie – historie), které úspěšně dokončil v roce 1970. V následujícím roce obhájil rigorózní práci na téma Hermeneutika a problém dějinnosti v současné filozofii a v letech 1972-73 navštěvoval Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu. Jeho vypravěčské schopnosti, nadhled i zaujetí pro vystudovaný obor mu dovolily, aby se krátce věnoval pedagogické činnosti. Svůj hlavní zájem však nakonec soustředil na dějiny poštovnictví na našem území, jimž zůstal věrný po celý zbytek života.
Dlouholetý ředitel Poštovního muzea. . V muzeu působil v letech 1970-2007, kdy odešel do invalidního důchodu. Je autorem a spoluautorem více než sta především populárních článků.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.