Paul Samuelson

americká, 1915 - 2009

Nahrávám...

Životopis

byl americký uznávaný profesor ekonomie, autor mezinárodně uznávané učebnice ekonomie, jeden z hlavních představitelů neoklasické syntézy a nositel Nobelovy ceny z roku 1970. Přispěl k rozvoji matematické ekonomie, teorie chování spotřebitele, teorie všeobecné ekonomické rovnováhy, zformuloval model akcelerátoru a multiplikátoru.

Jeho učebnice Economics se dočkala 19 vydání a dosáhla světové proslulosti. První čtyři vydání napsal jako přesvědčený keynesiánec. Další vydání jsou ve znamení tzv. velké neoklasické syntézy tj. spojené neoklasické mikroekonomie a keynesovy makroekonomie. V 70. letech při 8. vydání dochází ke druhé syntéze tj. neoklasická syntéza + sociologicko-institucionální směr. Od 80. let je patrný vliv monetarismu. Samuelson se tak stal představitelem Modern mainstream economics.

Zdroj životopisu: Wikipedie.cz