Nina Nikolajevna Berberova

ruská, 1901 - 1993

Nahrávám...

Životopis

Nina Nikolajevna Berberovová, prozaička a básnířka (8. 8. 1901 Sankt Petěrburg – 26. 9. 1993 Philadelphia). V letech 1919-1920 studovala v Rostově na Donu. První verše ji uvedly v roce 1921 v Petrohradě do básnických kruhů. V červnu 1922 opustila sovětské Rusko. V Paříži byla patnáct let literární spolupracovnicí novin Poslednije novosti, kde také vycházela na pokračování její umělecká próza Billancourtovské sváteční dny (Bijankurskije prazdniki).
Další tři romány Poslední a první (Poslednije i pervyje, 1930), Velitelka (Povelitelnica, 1932) a Bez západu (Bez zakata, 1938) byly přijaty zdrženlivě. Ocenění se dostalo její novele Zmírnění údělu (Oblegčenije učasti, 1949). Velký úspěch měla kniha Čajkovskij (1936), která byla přeložena do několika jazyků, a Borodin (1937). Roku 1950 odjela do USA a pracovala na různých univerzitách jako lektorka. Kromě literární kritiky publikovala básně a povídky. Jejím hlavním dílem je autobiografie z roku 1969 Psáno kurzivou (Kursiv moj, česky 2003), která v emigrantských kruzích vyvolala ostrou osobní a věcnou kritiku. Svou básnickou tvorbu za šedesát let shrnula již ve vysokém věku do sbírky Verše (Stichi, 1984). Koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let její dílo vyvolalo znovu zájem díky překladům do francouzštiny a němčiny. V románě Lidé a lóže (Ljudi i loži, 1986) líčí zednářství dvacátých let v Rusku a mezi pařížskou emigrací.
Žila v Princetonu (New Jersey).

Zdroj životopisu: Wolfgang Kasack: Slovník ruské literatury 20. století, Votob

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015