Koupit knihy

Monika Gabriela Bartoszewicz

polská, 1980


Nahrávám...

Životopis

Je polská politoložka, výzkumníce v oboru mezinárodních vztahů a bezpečnosti. Je držitelkou doktorátu z politologie, působí jako vysokoškolská pedagožka a příležitostně jako publicistka.

Ve své akademické práci se soustředí na témata související s mezinárodní bezpečností, se zvláštním zaměřením na politické násilí v asymetrických konfliktech a zejména v současném islámském terorismu (džihádismu). Specializuje se na identifikaci a protiopatření proti radikalizaci a teroristické činnosti evropských konvertitů k islámu. Ve své disertační práci mimo jiné prezentuje originální koncepci hodnocení hrozeb tvořených konvertity k islámu založenou na nové typologii zohledňující strukturu motivací potenciálních teroristů.

Další důležitou oblastí jejího studia jsou pak nelineární a interdisciplinární bezpečnostní rizika v kontextu vznikajícího projektu Festung Europa („Pevnost Evropa“), zejména v kontextu sekuritizované migrace a teroristických hrozeb. Její práce navazují na současnou kodaňskou školu a zaměřují se na to, jak tyto hrozby ovlivňují společenskou bezpečnost, zejména v kontextu kulturní bezpečnosti.(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Monika_Gabriela_Bartoszewiczov%C3%A1)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: