Miroslav Krob, jr. životopis

česká, 1961

Životopis

Fotograf, zpočátku krajiny a akty, později expresivní fotomontáže, divadelní fotografie, reklamní snímky, ve spolupráci s otcem Miroslavem Krobem fotografie architektury a krajiny. (zdroj životopisu: https://bit.ly/3x0QHDr)

Ocenění