Miroslav Krleža

chorvatská, 1893 - 1981

Nahrávám...

Životopis

Miroslav Krleža byl nejvýznamnější osobností chorvatské literatury 20. století.

Miroslav Krleža se narodil v úřednické rodině, studoval na vojenské akademii v Pešti. Z politických důvodů byl však z kadetky vyloučen. Jako vojín byl poslán na frontu 1. světové války.

Po 1. světové válce se Miroslav Krleža věnoval literatuře a publicistice, redigoval levicové časopisy. V době tzv. Nezávislého chorvatského státu v letech 1941 - 45 byl několikrát zatčen, jeho díla pálena.

Po 2. světové válce působil Miroslav Krleža jako ředitel Jugoslávského lexikografického ústavu, který vydával encyklopedie.

Do literatury vstoupil Miroslav Krleža ovlivněn expresionismem a symbolismem, pozdější díla se přiklánějí k realismu s využitím folkloristické tradice.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz