Miroslav Holub

česká, 1923 - 1998

Nahrávám...

Životopis

MUDr. Miroslav Holub, DrSc. (13. září 1923, Plzeň – 14. července 1998, Praha) byl ve světě jeden z nejznámějších českých básníků, prozaik a esejista, povoláním lékař-imunolog.

Miroslav Holub pocházel z rodiny právního úředníka a učitelky jazyků v Plzni. Maturoval na plzeňském gymnáziu v roce 1942. Do konce 2. světové války pracoval jako pomocný dělník na dráze.

Po válce se Miroslav Holub přihlásil na Přírodovědnou fakultu UK, po roce ale přestoupil na lékařskou fakultu a promoval v roce 1953. Nejdříve pracoval na patologii v nemocnici na Bulovce v Praze, potom nastoupil jako vědecký pracovník v Mikrobiologickém ústavu ČSA a začal se věnovat imunologii. V roce 1970 byl odtud z politických důvodů propuštěn.

Naštěstí se mohl Miroslav Holub ke svému oboru vrátit v roce 1972 v nově založeném Institutu klinické a experimentální medicíny, kde pracoval až do roku 1994. Po odchodu z IKEMu nastoupil jako vedoucí pracovník opět v Mikrobiologickém ústavu.

To, že byl Miroslav Holub skutečnou vědeckou kapacitou, dokazuje titul kandidáta a doktora věd, čestný doktorát z americké univerzity v Oberlinu a řada stáží po celém světě. Impozantní je i počet vědeckých publikací – vydal jich přes 150. Vedle své vědecké činnosti se Miroslav Holub soustavně zabýval i literární tvorbou. Je nejpřekládanějším českým básníkem, jeho dílo bylo přeloženo do 16 jazyků, mezi nimiž je např. turečtina nebo islandština.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz, Wikipedie

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015