Miran Mčedlov životopis

Michail Petrovič Mčedlov · pseudonym

ruská, 1928 - 2007

Životopis

Michail Petrovič Mčedlov vlastním menom Miran, bol sovietsky a ruský náboženský vedec, vysokoškolský profesor, sociológ náboženstva, sociálny filozof, špecialista na katolicizmus a vzťahy medzi štátom a cirkvou. Narodil sa 18. októbra 1928 v Tbilisi v gruzínskej rodine. Podľa jeho dcéry Márie sú Gruzínci a ich skutočné meno je Mčedlidze. Avšak cirkevný vestník uvádza, že sa narodil do rodiny arménskeho pôvodu. V roku 1948 nastúpil na Fakultu medzinárodných vzťahov Jerevanskej štátnej univerzity , ktorú absolvoval v roku 1953. V roku 1954 nastúpil na postgraduálnu školu filozofickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity. MV Lomonosova , ktorú absolvoval v roku 1957 na Katedre dejín zahraničnej filozofie. V roku 1961 na Moskovskom štátnom pedagogickom ústave obhájil dizertačnú prácu „O reakčnej podstate sociálnej náuky moderného katolicizmu“, po ktorej získal titul kandidát vied. A v roku 1968 na Akadémii sociálnych vied pod ÚV KSSZ obhájil dizertačnú prácu na tému doktor filozofie na tému „Vývoj moderného katolicizmu“, po ktorej obdržal titul doktor filozofie. Do roku 1991 pracoval ako redaktor filozofického oddelenia časopisu Boľševik , zástupca riaditeľa Ústavu marxizmu-leninizmu a zástupca riaditeľa Ústavu teórie a histórie socializmu. V 90. rokoch a v prvej dekáde 20. stor. bol riaditeľom výskumného centra „Náboženstvo v modernej spoločnosti“ Ruského nezávislého ústavu pre spoločenské a národné problémy (Inštitút pre komplexný sociálny výskum Ruskej akadémie vied)- Bol autorom asi 350 diel.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.

Miran Mčedlov - knihy

1985  %Náboženstvo a súčasnosť

Žánry autora

Náboženství Literatura naučná Filozofie

Štítky z knih

Mčedlov je 0x v oblíbených.