Miloslav Moulis

česká, 1921 - 2010

Nahrávám...

Životopis

Miloslav Moulis se narodil 30. dubna 1921 v Praze. Jeho otec byl právník (za 1. světové války byl legionářem v Rusku, kde ho komunisté v roce 1918 zajali a odsoudili k trestu smrti, ale podařilo se mu trestu uniknout) a pracoval na ředitelství Československých drah. Za okupace byl jeho otec znovu zajat nacisty (za ilegální práce na petici "Věrni zůstaneme") a tentokrát trestu neunikl a v roce 1943 byl popraven. Rodina žila v Praze, ale dlouho zde nezůstala a v roce 1923 se přestěhovala do Plzně, kde Miloslav absolvoval místní základní školu a poté chodil do gymnázia (Masarykovo reálné gymnázium). Rodina děti vychovávala ve vlasteneckém duchu a mladého Miloslava zajímal veřejný život, chtěl se stát novinářem. Když byl studenty založen spolek Národní hnutí pracující mládeže krátce po okupaci, stal se jeho členem a byl za aktivity spojené s jeho činností zadržen gestapem (spolek fungoval necelý rok). Někteří členové spolku utekli do zahraničního odboje a ti, kteří zůstali, byli zatčeni 29. května 1940. Miloslav Moulis byl odsouzen Lidovým soudem na dva a půl roku vězení. Pustili ho na Vánoce 1942, na svobodě však byl jen krátce a zatkli ho znovu. To už však soud neproběhl, ale odvezli ho rovnou do Malé pevnosti Terezín a poté do Osvětimi. Zde naštěstí nepobyl dlouho a byl poslán do Buchenwaldu, kde strávil zbytek války. 11. dubna 1945 byl tábor osvobozen Američany. Po válce se Moulis vrátil domů (maminka mu zemřela už v roce 1939, měl ještě dva bratry a žili u tety) do Plzně a začal pracovat v novinách. V roce 1946 se přestěhoval do Prahy. Od té doby je činný literárně (literatura faktu o 2. světové válce, především téma mládež v odboji a koncentrační tábory). V roce 1966 dostal od Ludvíka Svobody nabídku spolupráce se psaním jeho pamětí. Tato spolupráce trvala až do roku 1969, kdy byla skupina (ještě dvou historiků) rozpuštěna. Až do roku 1993 potom působil v redakci Národního osvobození při Svazu bojovníků za svobodu. Miloslav Moulis se však publikační činnosti věnuje nadále.

Miloslav Moulis zemřel v březnu 2010.

Zdroj životopisu: www.pametnaroda.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968