Koupit knihy

Miloš Taliga

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Je slovenský filozof a vysokoškolský pedagóg. Pôsobí na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Oblasťou jeho výskumu sú: Epistemológia (úloha deduktívnych argumentov pri zmene / vývoji poznania; problém vzťahu zdôvodneného presvedčenia k jeho pravdivosti; problém racionality poznávania)
Metodológia a filozofia vedy (filozofia kritického racionalizmu; problém indukcie; problém pokroku vo vede; problém približovania sa k pravde).

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.