Milena Dokoupilová životopis

česká

Životopis

MUDr. Milena Dokoupilová, primářka novorozeneckého oddělení Nemocnice Hořovice. Vystudovala 1. LF UK v Praze (1993).

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů:
• Licence F16 v oboru výživy a metabolické péče - 2018
• European Resuscitation Council - 2014
• Neonatologie, atestace - 1999
• Pediatrie I.stupn, atestace - 1996
• členka Československé neonatologické společnosti - od 1993

Praxe:
• primářka neonatologie v Nemocnici Hořovice - od 2013
• zástupce primáře DKO pro neonatologii v Nemocnici Hořovice - 2011 - 2013
• sekundární lékař, VFN, neonatologie - 1993 - 2011
• lékař ÚPS, VFN, KDDL - převozová stanice - 1997 - 2006
• lékař ÚPS, ÚPMD, Podolí - od 2003
• lékař ÚPS, Městská nemocnice Mělník - 2008 - 2011 (zdroj životopisu: https://www.nemocnice-horovice.cz/oddeleni/novorozenecke-oddeleni/z/mudr-milena-dokoupilova)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.