Milan Šútovec

slovenská, 1940

Nahrávám...

Životopis

Milan Šútovec (*12. 9. 1940, Martin) Literárny kritik, vedec, prozaik, scenárista. Vyštudoval slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, bol redaktorom Kultúrneho života, Slovenských pohľadov, vydavateľstva Tatran, pracovníkom Literárnovedného ústavu SAV, po r. 1989 poslancom Federálneho zhromaždenia a predseda Snemovne národov, od r. 1997 je znovu vedeckým pracovníkom v Ústave slovenskej literatúry SAV. Etabloval sa ako kritická osobnosť, venoval sa najmä reflexii prozaickej tvorby príslušníkov svojej generácie, venoval sa literárnej vede, analyzoval prózu naturizmu (Romány a mýty), jeho literárnokritickú činnosť zachytávajú výbery kritík (Rekapitulácia nekapitulácie, Zo šedej zóny). V monografii Semióza ako politikum alebo Pomlčková vojna sa zameriava na semiotické aspekty vzniku, existencie a rozpadu česko-slovenského štátu. Je autorom próz a scenára k filmu Súkromná vojna, ktorý napísal na motívy svojho románu (Muži a zbrane) s tematikou SNP.

Zdroj životopisu: http://www.lca.sk/blox/cms/autori/sutovec

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973