Milan Ferko

A. Binderov, František Milko pseudonymy

slovenská, 1929 - 2010 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Milan Ferko (pseudonymy A. Binderov, František Milko a i.)

* 14. december 1929, Veľké Rovné
† 26. november 2010

bol slovenský prozaik, básnik, dramatik a autor literatúry pre deti a mládež; brat Vladimíra Ferka a strýko Andreja Ferka a Jerguša Ferka.

Životopis:
Pochádzal z drotárskej rodiny, ktorá žila pred vojnou v Rusku. Vzdelanie získaval vo Veľkom Rovnom, Žiline, Nitre a neskôr vyštudoval Právnicku fakultu Univerzitu Komenského v Bratislave. V rokoch 1951 - 1955 bol redaktorom denníka Smena, v rokoch 1955 - 1956 týždenníka Kultúrny život. Od roku 1956 bol zakladateľom a šéfredaktorom Mladej tvorby, v rokoch 1960 - 1969 bol šéfredaktorom Slovenských pohľadov. Pre podporu obrodného procesu na stránkach Slovenských pohľadov v septembri 1969 odvolaný a vylúčený zo Zväzu slovenských spisovateľov. V rokoch 1970 - 1975 bol redaktorom vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, od roku 1976 sa profesionálne venoval literárnej tvorbe. Po roku 1989 bol vedúcim činiteľom Spolku slovenských spisovateľov, predsedom umeleckého odboru Matice slovenskej, v roku 1993 jej „vrátil“ Slovenské pohľady, ktoré viedol do konca roka 1994. V rokoch 1994 - 1998 bol generálny riaditeľ sekcie štátneho jazyka a národného písomníctva na Ministerstve kultúry SR.


Tvorba:
Začiatky jeho literárnej tvorby tvorili aktuálne články, knižný debut mu vyšiel až v roku 1951. Na začiatku sa venoval písaniu poézie, ktorá sa niesla v duchu nadšenia zo stavieb mládeže a sovietskych a internacionálnych vzorov. Neskôr sa snažil vyrovnať so socialistickou etikou a politickými premenami sveta. Venoval sa tiež literatúre faktu a románom pre deti a mládež, kde písal o Indiánoch, pirátoch, slávnych zbojníkoch, či svoje vlastné zážitky z detstva, ktoré poznačila 2. svetová vojna. V detskej poézii sa pokúsil hravou formou podať poznatky o socialistickom živote, nových vynálezoch, technike alebo spracovával staršie typy rozprávok. Okrem poézie a prózy sa venuje tiež písaniu drámy, rozhlasových hier, literatúry faktu a je autorom textov piesní, ktoré zhudobnil M. Novák, Ján Cikker, A. Moyzes a iní. Venuje sa tiež prekladom poézie najmä z ruštiny, ale i bulharčiny a srbochorvátčiny.


Dielo:

Poézia:
1951 - Zväzácka česť, poéma
1953 - Víťazná mladosť, zbierka
1957 - Husle a poľnica, zbierka
1960 - Odkaz, zbierka
1961 - Svet na dlani, zbierka
1966 - Rovnováha, zbierka
1989 - Prvá láska nastorako, zbierka

Próza:
1980 - Svadba bez nevesty, román
1982 - Svadba bez ženícha, román

Historická próza:
1970 - Krádež svätoštefanskej koruny, dobrodružný román z 15. storočia
1978 - Jánošík, 3-zväzkový román
1975 - Svätopluk, 3-dielny román
1985 - Svätopluk a Metod
1989 - Svätoplukovo dedičstvo
1990 - Veľkomoravské záhady
1991 - Staré povesti slovenské
1980 - Medzi ženou a Rímom, román z rímskych dejín z obdobia vlády Marka Aurélia
1988 - Otváranie studničiek
1994 - Nové povesti slovenské

Cestopisy:
1960 - Paríž a my
1968 - Prežil som Sibír (zošrotovaný)

Ostatné diela:
1954 - Plná poľná lásky, libreto, podľa ktorého skomponoval skladateľ M. Novák operetu
1992 - Pravé slovo v pravý čas
1994 - Starý národ - mladý štát (spoluautori R. Marsina, L. Deák a J. Kružliak)
1995 - Sto slávnych Slovákov, zborník
1997 - Krátky slovník nárečia veľkorovnianskeho
1998 - Historické hry

Divadelné hry:
1983 - Ako bozkať smiech
1984 - Pomsta Pribinova
1985 - Pravda Svätoplukova
1985 - Obrana Metodova
1985 - Svadba Svätoplukova
1986 - Smrť Gorazdova
1986 - Nádej Mojmírova
1988 - Zelené lásky maturantské
1989 - Solúnski bratia
Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite - Zvrchované Slovensko (spoluautori Jaroslav Chovanec a Marián Tkáč)

Tvorba pre deti a mládež:

Poézia:
1955 - Veselo, pionieri
1960 - Čarovné bubliny
1960 - Na Mars a späť
1962 - Deň plný slnka
1963 - Neslávny výlet
1963 - Ružová rozprávka
1963 - Snehový strom
1963 - Tajomstvo hračiek
1964 - Bola raz rozprávka
1964 - Robí robot robotu
1971 - Džimbala-bala-bala

Próza:
1963 - Dobrodružstvá s kolieskom, novela (sfilmované v roku 1966 pod názvom Koliesko)
1965 - Kúzelník a zvieratká
1967 - Tvoji bratia, Winnetou
1968 - Pirátski králi a kráľovskí piráti
1969 - Keby som mal pušku, román (sfilmované v roku 1972, režisér Štefan Uher)
1970 - Pirátske dobrodružstvá
1970 - Znovu na rieke La Platta
1971 - Rinaldo Rinaldini
1974 - Keby som mal dievča, román (voľné pokračovanie diela Keby som mal pušku, sfilmované v roku 1976, režisér Štefan Uher)
1978 - Kam vtáci na noc odkladajú srdce
1980 - Bohatier v býčej koži, román
1989 - Pod čiernou vlajkou
1997 - Šalabingo
2004 – Krásna hra

Rozhlasové hry:
1963 - Novoročná raketa
1968 - Lietajúce taniere
1971 - Koniec Zuribandu
1972 - Bubeníček

Zdroj životopisu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Ferko

Populární autoři: