Michal Dlouhý

česká, 1962

Nahrávám...

Životopis

Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., se narodil 4. listopadu 1962 v Kutné Hoře. V roce 1983 nastoupil do "policejních" služeb, kde postupem času dosáhl služební hodnosti vrchního policejního rady.

Vzdělání
V roce 1995 dokončil studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Svoji diplomovou práci napsal na téma "Organizace Československého četnictva v letech 1918 - 1938".

V roce 2002 obhájil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy rigorózní práci na téma: "Vývoj četnické pátrací služby v Československu do roku 1938".

V rámci doktorského studijního programu na Policejní akademii České republiky, který ukončil v květnu 2011, se zabýval tématem „Kriminalistika u četnictva na území České republiky“.

Zaměření činnosti
Dlouhodobě se věnuje historii výkonu bezpečnostní služby na našem území. Na toto téma publikoval řadu odborných pojednání zejména v časopise Kriminalistický sborník, v němž od roku 1993 působí jako člen redakční rady.

Od roku 1995 je členem Společnosti pro kriminalistiku, v níž je od roku 2002 členem představenstva.

S hodností vrchního strážmistra je od roku 2003 čestným členem občanského sdružení Četnická pátrací stanice Praha.

Četnické humoresky
Československé četnictvo ho zaujalo natolik, že pojal myšlenku rehabilitovat neprávem zapomenutý četnický sbor v očích široké veřejnosti. S touto myšlenkou oslovil režiséra Antonína Moskalyka. Po několika letech příprav vznikl divácky úspěšný televizní seriál "Četnické humoresky". Za svůj největší úspěch považuje to, že je označován jako "duchovní otec", autor námětů deseti dílů z první série a odborný poradce při přípravě a natáčení seriálu. V březnu 2006 spolu se scánáristkou a režisérkou Pavlínou Moskalykovou Solo a dramaturgem Josefem Souchopem spolupřebíral 1. cenu "TÝTÝ" za nejúspěšnější televizní seriál roku 2005.

V současné době připravuje pro brněnské televizní studio pokračování televizního seriálu o četnících s názvem "Četnické trampoty".

Další filmová činnost
Spolupracuje s režiséry Dušanem Kleinem, Jiřím Svobodou, ale i s dalšími televizními režiséry jako odborný poradce při natáčení detektivních a kriminálních filmů, z nichž lze jmenovat například seriály "Hříchy pro pátera Knoxe", "Hříchy pro diváky detektivek" a filmy "Příběh kriminálního rady", "Muž, který vycházel z hrobu", „Zastřený hlas“, "Škodná", „Vlna“, „Muž a stín“, „Devatenáct klavírů“ a „Hrobník“. V některých z nich si dokonce zahrál epizodní role jak zločinců, tak i kriminalistů. Podle jeho námětu natočil v roce 2009 režisér Jiří Svoboda kriminální film s názvem „Domina“.

Publikační činnost
Michal Dlouhý se dále zabývá literaturou faktu a publikuje v revue PŘÍSNĚ TAJNÉ!, v journalu legionářských tradic HISTORICKÝ KALEIDOSKOP, v časopise HLÁSÍ SE POLICIE, v časopise FAKTA A SVĚDECTVÍ a v internetových POZITIVNÍCH NOVINÁCH na téma historie četnictva, policie a policejního letectva. V nakladatelství PRAGOLINE dosud vydal jedenáct knih věnovaných četnictvu na našem území a jím vykonávané pátrací službě: „Případy z pátrací služby“, „Veselé příhody z pátrací služby“, „Záhadné příběhy z pátrací služby“, „Kutnohorská pátračka na stopě“, „Četnické čtyřlístky“, „Četnické trampoty“, „Humoresky vážně“, „Páté přikázání“, „Četnický pes Alto“, „Ve jménu zákona“ a „Za císaře pána“.


Za svoji dosavadní literární tvorbu v nakladatelství PRAGOLINE obdržel v září 2011 v rámci udělování mezinárodních literárních cen Egona Ervína Kische Čestné uznání.

V listopadu 2011 obdržel od občanského sdružení Asociace nositelů legionářských tradic cenu Český patriot za publicistickou a výchovně - vzdělávací činnost v oblasti české historie.

Zdroj životopisu: http://www.cetnik-michal-dlouhy.cz/

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015
Terry Pratchett

1948 - 2015