Mia Couto životopis

mosambická, 1955

Životopis

Narodil sa v mozambickom meste Beira v roku 1955 a v súčastnosti žije v Maputtu. Po nedokončených štúdiách medicíny pracoval niekoľko rokov ako novinár a stal sa šéfredaktorom denníka Notícias de Moputo. Na pole vedy sa vrátil koncom osemdesiatych rokov, keď získal kvalifikáciu prírodovedca a prednášal na Eduardo Mondlane Univerzity. Neskôr založil spoločnosť, zaoberajúcu sa ekologickým výskumom.
Po svojom básnickom debute Raiz de orvalho (Koreň rosy) z roku 1983 publikoval niekoľko hovorových zbierok, vrátane Vozes anoitecidas (Nočné hlasy, 1987), Cada homem é uma raca (Každý človek je rasa, 1990), a Contos do nascer da terra (Príbehy z úsvitu Zeme, 1997), a tiež niekoľko románov, medzi inými Terra samnambula, (Námesačná zem, 1992), A veranda do frangipani, (Veranda s frangipáni, 1996), O ultimo voô do flamingo (Posledný let plameniaka, 2000), a najnovší Um Rio Chamado Tempo, uma Casa Chamada Terra (Rieka menom čas, dom menom zem, 2000). Jeho dielo bolo preložené do mnohých jazykov a Terra somnabula v súčastnosti vychádza aj v češtine. Od roku 1990 spolupracuje Couto s makupskou divadelnou skupinou „Mutumbela Gogo“. Pre divadlo adaptoval mnoho textov a niektoré zo svojich poviedok, ktorých inscenácie boli predvedené v Mozambiku, Portugalsku a Brazílii. Knihu „Námesačná zem“ vydáva nakladateľstvo BB Art.
Píše portugalsky a anglicky. (zdroj životopisu: www.szs.edu.sk/projects/gew2004/predmety/sjl/couto.doc)

Ocenění (2)

2014 - Neustadt International Prize for Literature
2013 - Prémio Camões