Matthew Gregory Lewis

anglická, 1775 - 1818

Nahrávám...

Životopis

Matthew Gregory Lewis (9. července 1775 v Londýně — 14. května 1818 na moři) byl anglický spisovatel a dramatik.

Lewis se narodil jako nejstarší syn Matthew Lewise seniora a Frances Lewisové. Jeho otec se narodil roku 1750 na Jamajce, byl státním sekretářem na ministerstvu války a tudíž disponoval značnými příjmy. Lewisova matka opustila svého muže roku 1781 a poté žila s muzikantem. S tím související skandál byl nevyhnutelný, na konci procesu bylo odloučení manželů potvrzeno a od té doby žili Lewisovi rodiče odděleně.

Ještě v průběhu svého studia na univerzitách Westminster a Christ Church, které ho mělo připravit na kariéru diplomata, strávil Lewis nějaký čas v různých evropských zemích a to hlavně zlepšováním svých jazykových dovedností. V roce 1791 navštívil Paříž a téhož roku poznal ve Výmaru Goetheho, Schillera, Wielanda a jeho přítel Byron mu zprostředkoval faustovskou látku. Roku 1794 se stal kulturním atašé britského velvyslanectví v Haagu. V této době také vzniká, pravděpodobně na základě inspirace románem „Das Petermänchen“ od Christiana Heinricha Spießeho, jeho dílo „ The Monk“ (mnich) díky němuž se stává slavným.

V letech 1796–1802 byl Lewis členem dolní komory britského parlamentu kde zastupoval Hindon. Přestože sám pocházel z otrokářské rodiny, zasadil se roku 1807 o zrušení otrokářství. Po nějakém čase se vzdal svého mandátu, aby se mohl naplno věnovat literatuře. Tuto nezávislost si mohl dopřát, díky značnému jmění které mu zanechal jeho otec. V roce 1815 navštívil na čtyři měsíce své statky na Jamajce, zastávku udělal v Itálii a Švýcarsku, kde navštívil své přátele Byrona a Shelleyho. Další cestu na Jamajku, během které se zasadil o zlepšení života otroků, podnikl v roce 1817. Bohužel na této cestě onemocněl žlutou zimnicí a na zpáteční cestě zemřel a byl pohřben do moře.

Zdroj životopisu: cs.wikipedia.org