Mateusz Gniazdowski životopis

polská, 1974

Životopis

Absolvent magisterského štúdia politických vied Varšavskej univerzity, ktoré ukončil v roku 2000 a nastúpil na externé doktorandské štúdium. V súčasnej dobe je výskumným pracovníkom v Poľskom ústave medzinárodných vecí (PISM) vo Varšave. Popri analytickej činnosti sa venuje aj výskumu poľsko-slovenských a poľsko-českých vzťahov v 20. storočí
so zameraním na obdobie druhej svetovej vojny. Je autorom niekoľkých desiatok štúdií, článkov a recenzií.
(zdroj životopisu: www.chomikuj.pl)

Ocenění